projekčná, inžinierska a konzultačná činnosť

Rozsah a obsah činnosti

Referenčný list uvádza stručný prehľad projektov a prác, na ktorých sa podieľali projektanti, architekti a stavebný inžinieri pracujúci v spoločnosti ARDING s.r.o. počas svojej profesionálnej praxe v oblasti projektovej a investičnej prípravy stavebných objektov a celkov. Projekčné a inžinierske práce viedol a spolupracoval na prevádzaných projektoch autorizovaný stavebný inžinier SKSI, Ing. Jozef Páleš.

Činnosť spoločnosti a jej projektantov a inžinierov je zameraná predovšetkým na oblasť pozemných stavieb a poskytovanie služieb komplexného rozsahu a obsahu v oblasti projekčnej a inžinierskej činnosti:
Mimo základných vymenovaných činností v oblasti investičnej prípravy poskytujeme konzultačné činnosti:


Uvádzané práce boli prevedené alebo sa prevádzajú členmi spoločnosti, jej zamestnancami, prípadne overenými zmluvnými partnermi.