projekčná, inžinierska a konzultačná činnosť

Referencie

Referencie uvádzajú stručný prehľad činnosti rozdelenej do základných oblastí riešenia projekčnej, inžinierskej a konzultačnej činnosti. Rozsah prác bol prevažne komplexný. Na niektorých investíciách práce pokračujú aj v súčasnosti.

V prípade konkrétneho záujmu o niektoré uvádzané projekty predložíme podrobný rozsah prevedenej činnosti a aj údaje, grafiku a fotografie charakterizujúce samotný investičný celok.


OBČIANSKA VYBAVENOSŤ
ADMINISTRATÍVNE BUDOVY
BYTOVÁ VÝSTAVBA a RODINNÉ DOMY
PRIEMYSELNÉ A LOGISTICKÉ CENTRÁ A PARKY
SERVISNÉ A PREDAJNÉ CENTRÁ
STAVBY PRE ŠPORTOVÚ a REKREAČNÚ ČINNOSŤ

Kliknutím na odkaz zobrazíte obsah jednotlivých referencí.