projekčná, inžinierska a konzultačná činnosť

Referencie

Referencie uvádzajú stručný prehľad činnosti rozdelenej do základných oblastí riešenia projekčnej, inžinierskej a konzultačnej činnosti. Rozsah prác bol prevažne komplexný. Na niektorých investíciách práce pokračujú aj v súčasnosti.

V prípade konkrétneho záujmu o niektoré uvádzané projekty predložíme podrobný rozsah prevedenej činnosti a aj údaje, grafiku a fotografie charakterizujúce samotný investičný celok.


OBČIANSKA VYBAVENOSŤ
ADMINISTRATÍVNE BUDOVY
BYTOVÁ VÝSTAVBA a RODINNÉ DOMY
PRIEMYSELNÉ A LOGISTICKÉ CENTRÁ A PARKY

SERVISNÉ A PREDAJNÉ CENTRÁ

Obchodné centrum SNV

 • okalita: Spišská Nová Ves
 • charakter stavby: nákupné centrum
 • prevádzaná činnosť: v štádiu riešenia, ukončená PD pre ÚR, DSP v riešení
 • plocha pozemku: 24 436 m²
 • zastavaná plocha: 6 273 m²
 • investičný náklad: 5,5 mil. €

FORSTINGER
Investičná príprava siete predajní Forstinger na Slovensku:

 • lokality: Zvolen, Martin, Bratislava, Nitra, Žilina, Trenčín, Trnava, Ružomberok, Lučenec, Košice
 • charakter stavby: autocentrum, predajňa autopotrieb.
 • prevádzaná činnosť: typizačný projekt, variantné riešenia, lokalizačná štúdia, komplexná projekčná a inžinierska činnosť– projekt pre ÚR, SP a realizáciu
 • plocha pozemku: 2 000-3 000 m²
 • zastavaná plocha: 900 m²
 • investičný náklad: 950 tis. €

img img img

HOFER
Investičná príprava siete predajní HOFER / ALDI na Slovensku:

 • lokality: Zvolen, Martin, Bratislava, Nitra, Trnava, Ružomberok, Lučenec a ďalšie.
 • charakter stavby: predajňa spotrebného tovaru a potravín
 • prevádzaná činnosť: lokalizačná štúdia, komplexná projekčná a inžinierska činnosť
 • plocha pozemku: cca 8 500 m²
 • zastavaná plocha: 1750 m²
 • investičný náklad: 2,2 mil. €

City Center
Investičná príprava siete predajní City Center na Slovensku:

 • lokality: Zvolen, Bratislava, Nitra, Ružomberok, Lučenec, Banská Bystrica, Komárno
 • charakter stavby: predajne spotrebného tovaru
 • prevádzaná činnosť: variantné riešenia, lokalizačná štúdia, komplexná projekčná a inžinierska činnosť– projekt pre ÚR, SP
 • plocha pozemku: 19 000 m² - 50 000 m²
 • zastavaná plocha: 5 000 m² - 11 000 m²
 • investičný náklad: 5 mil. € – 6,7 mil. €

img

OC Trnava

 • lokality: Trnava
 • charakter stavby: predajňa potravín HOFER, predajňa autopríslušenstva Forstinger
 • prevádzaná činnosť: variantné riešenia, komplexná projekčná – projekt pre ÚR
 • plocha pozemku: 13 749,15 m²
 • zastavaná plocha: 2 423,53 m²
 • investičný náklad: 3 mil. €

STAVBY PRE ŠPORTOVÚ a REKREAČNÚ ČINNOSŤ

Kliknutím na odkaz zobrazíte obsah jednotlivých referencí.