projekčná, inžinierska a konzultačná činnosť

Referencie

Referencie uvádzajú stručný prehľad činnosti rozdelenej do základných oblastí riešenia projekčnej, inžinierskej a konzultačnej činnosti. Rozsah prác bol prevažne komplexný. Na niektorých investíciách práce pokračujú aj v súčasnosti.

V prípade konkrétneho záujmu o niektoré uvádzané projekty predložíme podrobný rozsah prevedenej činnosti a aj údaje, grafiku a fotografie charakterizujúce samotný investičný celok.


OBČIANSKA VYBAVENOSŤ
ADMINISTRATÍVNE BUDOVY
BYTOVÁ VÝSTAVBA a RODINNÉ DOMY
PRIEMYSELNÉ A LOGISTICKÉ CENTRÁ A PARKY
SERVISNÉ A PREDAJNÉ CENTRÁ

STAVBY PRE ŠPORTOVÚ a REKREAČNÚ ČINNOSŤ

PRÍSTAV rekreačných a športových plavidiel Štúrovo

 • lokalita: Štúrovo, juhozápadný okraj mesta
 • charakter stavby: prístav pre rekreačné a športové plavidlá s ubytovaním reštauráciou a technickým servisom pre plavidlá a lode
 • prevádzaná činnosť: architektonická štúdia, lokalizačná štúdia a komplexná projektová a inžinierska činnosť, projekčná činnosť – projekt pre ÚR a SP
 • plocha pozemku: 11.300 m²
 • zastavaná plocha: 500 m²
 • podlažná plcha: 9.100 m²
 • investičný náklad: 1,5 mil. €

Športovo-relaxačné centrum Liptovské Revúce

 • lokalita: Liptovské Revúce
 • charakter stavby: rekreačný objekt, hotel, apartmány
 • prevádzaná činnosť: architektonická a lokalizačná štúdia a komplexná projektová a inžinierska činnosť, projekčná činnosť – projekt pre ÚR
 • plocha pozemku: cca 34 112 m²
 • úžitková plcha: cca 25.000 m²
 • investičný náklad: cca 16 mil. €

Kliknutím na odkaz zobrazíte obsah jednotlivých referencí.