projekčná, inžinierska a konzultačná činnosť

Referencie

Referencie uvádzajú stručný prehľad činnosti rozdelenej do základných oblastí riešenia projekčnej, inžinierskej a konzultačnej činnosti. Rozsah prác bol prevažne komplexný. Na niektorých investíciách práce pokračujú aj v súčasnosti.

V prípade konkrétneho záujmu o niektoré uvádzané projekty predložíme podrobný rozsah prevedenej činnosti a aj údaje, grafiku a fotografie charakterizujúce samotný investičný celok.


OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Novobudované reštaurácie HOT POT:

 • lokality: Žlkovce (Diaľnica D1), Vlčkovce (Rýchlostná komunikácia R1)
 • prevádzaná činnosť: architektonická a lokalizačná štúdia, komplexná inžinierska a projekčná činnosť
 • plocha pozemku: cca 1 715 m²
 • zastavaná plocha: 432 m²
 • investičný náklad: 830 tis. €

Materská škôlka Vajnory

 • lokalita: Bratislava – Vajnory
 • prevádzaná činnosť: školské zariadenie
 • plocha pozemku: 5 873 m²
 • zastavaná plocha: 935 m²
 • podlaová plocha: 1 143 m²
 • investičný náklad: 1 mil. €

ADMINISTRATÍVNE BUDOVY
BYTOVÁ VÝSTAVBA a RODINNÉ DOMY
PRIEMYSELNÉ A LOGISTICKÉ CENTRÁ A PARKY
SERVISNÉ A PREDAJNÉ CENTRÁ
STAVBY PRE ŠPORTOVÚ a REKREAČNÚ ČINNOSŤ

Kliknutím na odkaz zobrazíte obsah jednotlivých referencí.