projekčná, inžinierska a konzultačná činnosť

Referencie

Referencie uvádzajú stručný prehľad činnosti rozdelenej do základných oblastí riešenia projekčnej, inžinierskej a konzultačnej činnosti. Rozsah prác bol prevažne komplexný. Na niektorých investíciách práce pokračujú aj v súčasnosti.

V prípade konkrétneho záujmu o niektoré uvádzané projekty predložíme podrobný rozsah prevedenej činnosti a aj údaje, grafiku a fotografie charakterizujúce samotný investičný celok.


OBČIANSKA VYBAVENOSŤ
ADMINISTRATÍVNE BUDOVY

BYTOVÁ VÝSTAVBA a RODINNÉ DOMY

Polyfunkčná budova RETRO

 • lokalita: Bratislava II. Ružinov
 • charakter stavby: Polyfunkčný bytový dom
 • prevádzaná činnosť: vedenie a riešenie komplexnej vonkajšej infraštruktúry, spevnených a nespevnených plôch, krajinnoarchitektonické riešenie, sadové úpravy – SP, RP – v štádiu riešenia
 • plocha pozemku: 11 211 m²
 • zastavaná plocha: 7390 m²
 • Investičné náklady: cca 55 mil. €

Bytový a polyfunkčný komplex TRINITY v Bratislave lokalita: Bratislava II, Plynárenská ulica

 • charakter stavby: polyfunkčný komplex – obytné, predajné a administratívne centrum
 • prevádzaná činnosť: architektonická a lokalizačná štúdia, komplexná projekčná a inžinierska činnosť, projektová dokumentácia pre ÚR, PD pre SP, PD pre realizáciu
 • plocha pozemku: 12 041 m²
 • zastavaná plocha: 10 480 m²
 • úžitková plocha: 90 000 m²
 • investičný náklad: cca 70 mil. €

img

Obytný komplex TRIANGEL , Čierna Voda

 • lokalita: Čierna Voda
 • charakter stavby: infraštruktúra pre súbor rodinných domov
 • prevádzaná činnosť: komplexná projekčná a inžinierska činnosť, projektová dokumentácia pre ÚR, SP a realizáciu, autorský dozor
 • počet domov: 224 rodinných domov, 3 bytové domy (36 bytov)
 • plocha riešen.územia: 200 109m2
 • plocha pre RD: 128 347 m²
 • plocha pre byt.domy: 6 900 m²
 • investičný náklad: 3 mil. €
 • vyvolané investície:
  • rekonštrukcia Jarabinkovej ulice
  • rekonštrukcia križovatky Prievozská - Jarabinková
  • Horúcovod

Obytný komplex IBV HRUDKY, Čierna Voda

 • lokalita: Čierna Voda
 • charakter stavby: infraštruktúra pre súbor rodinných domov
 • prevádzaná činnosť: projekčná a inžinierska činnosť, projektová dokumentácia pre ÚR, SP a realizáciu
 • počet domov: 65 rodinných domov
 • plocha riešen.územia: 60 740 m²
 • plocha pre RD: 43 280 m²
 • investičný náklad: 1 mil. €

Obytný súbor Monárska alej II. – Triblavina

 • lokalita: Chorvátsky Grob- m.č. Čierna Voda
 • charakter stavby: infraštruktúra pre súbor rodinných domov, občianska vybavenosť + senior centrum
 • prevádzaná činnosť: projekčná a inžinierska činnosť, projektová dokumentácia pre ÚR, SP
 • počet domov: 321 rodinných domov
 • plocha riešen.územia: 310 252,5 m²
 • plocha pre RD: 219 859,9 m²
 • investičný náklad: 4,5 mil. €

Polyfunkčný komplex ARKÁDY Skalica

 • lokalita: Skalica
 • charakter stavby: polyfunkčný komplex
 • prevádzaná činnosť: lokalizačná a architektonická štúdia, zabezpečenie podkladov pre vypracovanie Zámeru, projektová dokumentácia pre ÚR
 • plocha pozemku: 5 802 m²
 • zastavaná plocha: 2 511 m²
 • podlažná plocha: 22 254,99 m²
 • investičný náklad: 9,7 mil. &euro

MEDIAL CENTRUM Dunajská

 • lokalita: Bratislava Staré mesto – Dunajská ulica
 • charakter stavby: obytný komplex
 • prevádzaná činnosť: lokalizačná a architektonická štúdia

Centrum ACORD Kopčianska

 • lokalita: Bratislava - Petržalka
 • charakter stavby: komplex - polyfunkcia, bytový objekt, hotel, reštaurácia
 • prevádzaná činnosť: lokalizačná a architektonická štúdia
 • plocha pozemku: 5 644,30 m²
 • zastavaná plocha: 2 014,16 m²
 • podlažná plocha: 12 442,47 m²
 • investičný náklad: 23,3 mil. €

PRIEMYSELNÉ A LOGISTICKÉ CENTRÁ A PARKY
SERVISNÉ A PREDAJNÉ CENTRÁ
STAVBY PRE ŠPORTOVÚ a REKREAČNÚ ČINNOSŤ

Kliknutím na odkaz zobrazíte obsah jednotlivých referencí.