projekčná, inžinierska a konzultačná činnosť

Referencie

Referencie uvádzajú stručný prehľad činnosti rozdelenej do základných oblastí riešenia projekčnej, inžinierskej a konzultačnej činnosti. Rozsah prác bol prevažne komplexný. Na niektorých investíciách práce pokračujú aj v súčasnosti.

V prípade konkrétneho záujmu o niektoré uvádzané projekty predložíme podrobný rozsah prevedenej činnosti a aj údaje, grafiku a fotografie charakterizujúce samotný investičný celok.


OBČIANSKA VYBAVENOSŤ
ADMINISTRATÍVNE BUDOVY
BYTOVÁ VÝSTAVBA a RODINNÉ DOMY

PRIEMYSELNÉ A LOGISTICKÉ CENTRÁ A PARKY

Logistické centrum Pata (Sereď)

 • lokalita: Pata (pri Seredi)
 • charakter stavby: logistický park
 • prevádzaná činnosť: projekčná a inžinierska činnosť, projektová dokumentácia v štádiu ÚR
 • plocha pozemku: 41 000 m²
 • zastavaná plocha: 20 000 m²
 • investičný náklad: 13,3 mil. €

Betonárky

 • lokalita: Bratislava – Dúbravka, Ružomberok, Voderady
 • charakter stavby: areál pre výrobu betónu s administratívnymi budovami
 • prevádzaná činnosť: projekčná činnosť, PD v štádiu architektonickej a lokalizačnej štúdie, PD pre územné rozhodnutie
 • plocha pozemku: 7 700 m² / 5 500 m²
 • zastavaná plocha: 300 m² / 200 m²
 • investičný náklad: 700 tis. € / 1,3 mil. € /

Logistické centrum Hofer Šoporňa

 • lokalita: Šoporňa
 • charakter stavby: logistické centrum
 • prevádzaná činnosť: projektová činnosť – projekt pre vydanie ÚR, koordinácia projektu
 • plocha pozemku: 385 698,35 m²
 • zastavaná plocha: 53 639,42 m²
 • investičný náklad: 58 mil. €

LC Ivánka

 • lokalita: Bratislava – Ivánka pri Dunaji
 • charakter stavby: logistické centrum
 • prevádzaná činnosť: projektová činnosť – projekt pre vydanie ÚR, koordinácia projektu
 • plocha pozemku: 62 236,7 m²
 • zastavaná plocha: 6 280,17 m²

Logistické centrum Sereď

 • lokalita: Sereď
 • charakter stavby: logistické centrum
 • prevádzaná činnosť: lokalizačná štúdia, preverenie IS, inžinierska o projektová činnosť – projekt pre vydanie ÚR, koordinácia projektu
 • plocha pozemku: 9 185,42 m²
 • zastavaná plocha: 4 990,7 m²
 • investičný náklad: 3,3 mil. €

Logistické centrum Pata

 • lokalita: Pata
 • charakter stavby: logistické centrum
 • prevádzaná činnosť: lokalizačná štúdia, preverenie IS, inžinierska o projektová činnosť – projekt pre vydanie ÚR, koordinácia projektu
 • plocha pozemku: cca 62 000 m²
 • zastavaná plocha: 21 000 m²
 • investičný náklad: cca 15 mil. €

SERVISNÉ A PREDAJNÉ CENTRÁ
STAVBY PRE ŠPORTOVÚ a REKREAČNÚ ČINNOSŤ

Kliknutím na odkaz zobrazíte obsah jednotlivých referencí.