projekčná, inžinierska a konzultačná činnosť

Referencie

Referencie uvádzajú stručný prehľad činnosti rozdelenej do základných oblastí riešenia projekčnej, inžinierskej a konzultačnej činnosti. Rozsah prác bol prevažne komplexný. Na niektorých investíciách práce pokračujú aj v súčasnosti.

V prípade konkrétneho záujmu o niektoré uvádzané projekty predložíme podrobný rozsah prevedenej činnosti a aj údaje, grafiku a fotografie charakterizujúce samotný investičný celok.


OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

ADMINISTRATÍVNE BUDOVY

Administratívna budova ACORD CENTRUM II.

 • lokalita: Bratislava, Petržalka, areál MATADOR
 • charakter stavby: novostavba
 • prevádzaná činnosť: architektonická štúdia
 • zastavaná plocha: 932 m²
 • podlažná plocha: 5 194,61 m²
 • investičný náklad: 5,4 mil. €

TNT Express DEPO Bratislava

 • lokalita: Bratislava III, Vajnory
 • charakter stavby: logistické, dodávateľské a administratívne centrum
 • prevádzaná činnosť: projekčná činnosť, PD v štádiu architektonickej a lokalizačnej štúdie, PD pre územné rozhodnutie, SP a realizáciu, autorský dozor
 • plocha pozemku: 15 823,5 m²
 • zastavaná plocha: 2 295,2 m²
 • podlažná plocha: 4 376,3 m²
 • investičný náklad: cca 4,2 mil. €

img img

BYTOVÁ VÝSTAVBA a RODINNÉ DOMY
PRIEMYSELNÉ A LOGISTICKÉ CENTRÁ A PARKY
SERVISNÉ A PREDAJNÉ CENTRÁ
STAVBY PRE ŠPORTOVÚ a REKREAČNÚ ČINNOSŤ

Kliknutím na odkaz zobrazíte obsah jednotlivých referencí.